پرش لینک ها

معاملات کد به کد چیست؟

معاملات کد به کد چیست؟

در بین سهامداران شرکت های مختلف، سهامدارانی (حقوقی و یا حقیقی) وجود دارند که به دلیل در اختیار داشتن بخش قابل توجی از سهام، می توانند تا حدودی روند افزایش و یا کاهش قیمت سهام را با عرضه و تقاضا کنترل کنند. معاملات کدبه‌کد یکی از روش هایی است که سهامداران عمده قبل از اینکه اتفاقات بزرگی در سهم اتفاق بیفتد انجام می دهند که این اتفاقات می توانند خوب و یا بد باشند و در بین سرمایه گذاران به نوعی سیگنال برای ورود و خروج از سهم تبدیل شده است.

دلایل کد به کد کردن

دلایل کد به کد کردن:

هدف از این معاملات، جابجایی سهام برای شروع یک حرکت تازه در جهت مثبت و یا منفی شدن سهم است و در این موارد سرمایه گذار می تواند با در نظر گرفتن نمودار و شرایط حمایت و یا مقاومتی متوجه هدف دقیق معاملات کد به کد در آن بازه زمانی شود.

روش شناسایی معاملات کد به کد:

روش شناسایی این معاملات از طریق تابلو خوانی می باشد. سرمایه گذاران در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی، با استفاده از روش تابلو خوانی سایت TSETMC می توانند اطلاعات مهمی بدست آورند؛ به طور مثال وقتی حجم معاملات در بازه زمانی کوتاهی افزایش پیدا می کند، سرمایه گذار برای اطمینان از انجام معاملات کدبه‌کد به بررسی ریز معاملات در آن روز و ساعت مشکوک می پردازد.

انواع کد به کد:

  • کد به کد کردن از حقیقی به حقیقی
  • کد به کد کردن از حقوقی به حقوقی
  • کد به کد کردن از حقوقی به حقیقی
  • کد به کد کردن از حقیقی به حقوقی

مهم ترین نوع معاملات کد به کد زمانیست که یک طرف حقوقی و طرف دیگر حقیقی باشد. در بین موارد بالا، دو مورد آخر مورد توجه سرمایه گذاران است؛ اگر بقیه ی شرایط رعایت شده باشد و سرمایه گذار مطمئن باشد که کد به کد انجام شده است، مورد سوم سیگنال خرید و مورد چهارم سیگنال فروش خوبی می تواند باشد.

تفاوت کد به کد با معاملات بلوکی

تفاوت کد به کد با معاملات بلوکی:

  • در معاملات بلوکی کارمزد پرداخت نمی شود ولی در معاملات کد به کد کارمزد پرداخت می شود.
  • معاملات کد به کد بر روی نماد اصلی انجام می شود ولی معاملات بلوکی به صورت جداگانه و در نمادی با همان نام و پسوند عدد معامله می شود.
  • در معاملات کد به کد تعداد زیادی معامله با حجم، زمان و مبلغ یکسان انجام می شود ولی در معاملات بلوکی یک معامله با حجم بسیار بالا انجام می شود.
  • معاملات بلوکی اکثرا برای شاخص سازی استفاده می شود ولی معاملات کد به کد برای اهداف خاص مخصوص به همان سهم انجام می شود.

نتیجه گیری 

با اینکه سرمایه گذار می تواند با روش تابلو خوانی متوجه معاملات کد به کد شود و متوجه موقعیت های خیلی خوبی برای خرید و یا فروش شود، باز هم باید در نظر داشته باشد که فهم این موضوع به تنهایی نباید دلیل خرید یا فروش او شود و باید موقعیت تکنیکالی سهم را هم بررسی کند.

پیام بگذارید