پرش لینک ها

سرمایه گذاری در ارز فیات

ارز فیات چیست

شاید شما هم بارها نام ارز فیات را شنیده باشید به همین دلیل باید در این مورد اطلاعات کاملی داشته باشیم. ارز فیات یکی از انواع ارزهایی است که مانند طلا پشتوانه فیزیکی ندارد. ویژگی خاص ارز فیات این است که توسط دولت ارائه می شود. به عبارتی دیگر این پول ها ارزش اصلی خود را از دولت آن کشور می گیرند.

لازم است، بدانیم ارزش ارز فیات به مقدار عرضه و همچنین تقاضا بستگی دارد. همین موضوع ارزشمند نبودن ارز فیات به طور ذاتی باعث ایجاد خطر برای اقتصاد دولت ها خواهد بود. به همین دلیل جای بحث بسیار دارد.

ارز فیات یک ارز دیجیتال است؟

قطعا برای شما عزیزان این سوال پیش می آید که آیا ارز فیات یکی از انواع ارزهای دیجیتال است؟ به همین دلیل باید بگوییم که خیر ارز فیات ارز دیجیتال نبوده و با یک دیگر متفاوت خواهند بود. به این ترتیب باید بدانیم ارز دریجیتال چیست که با ارز فیات فرق دارد. ارز دیجیتال در مجموع دارای یک اصل غیر متمرکز است.

با این وجود که ارز فیات دقیقا برعکس بوده و ارزش خود را از بانک مرکزی دولت خواهد گرفت. نتیجه می گیریم که دو ارز متفاوت هستند؛ اما باید بگوییم که در غیر فیزیکی بودن هر دو مشابه هم بوده و هیچ یک از آن ها مانند طلا پشتوانه فیزیکی نخواهند داشت. همین موضوع سبب امکان خرید این دو نوع ارز در سراسر دنیا شده است و دیگر محدودیت های مرزی و خاکی وجود نخواهد داشت.

پیام بگذارید