پرش لینک ها

نیما کرامت

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای نیما کرامت

کارشناس تخصصی حوزه مشتقه/ رمزارز/ سهام/ طلا/ کارگزاری

رزومه کارشناس