پرش لینک ها

محمد نوروزی

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای محمد نوروزی

کارشناس تخصصی حوزه مشتقه/ اوراق/ بورس کالا/تامین مالی/ سبدگردانی/سهام/صندوق

رزومه کارشناس