پرش لینک ها

محمدحسین بابالو

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای محمدحسین بابالو

کارشناس تخصصی حوزه بورس کالا/ بورس انرژی

رزومه کارشناس