پرش لینک ها

محسن تقی نژاد

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای محسن تقی‌نژاد

کارشناس تخصصی حوزه رمزارز/ سهام/ صندوق/ کارگزاری

رزومه کارشناس