پرش لینک ها

صادق عابدزاده سعیدی

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای صادق عابدزاده سعیدی

کارشناس تخصصی حوزه ارزهای کاغذی/ املاک/ اوراق/ خودرو/ سبدگردانی/ رمزارز/ سهام/ صندوق

رزومه کارشناس