پرش لینک ها

سلمان نصیرزاده

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای سلمان نصیرزاده

کارشناس تخصصی حوزه ارزهای کاغذی/ اوراق/ سبدگردانی/ صندوق/ سهام

رزومه کارشناس