پرش لینک ها

حمزه کریمی

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای حمزه کریمی

کارشناس تخصصی حوزه ارزهای کاغذی/ رمزارز/ طلا/ سهام

رزومه کارشناس