پرش لینک ها

حسن حسین نیا

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای حسن حسین‌نیا

کارشناس تخصصی حوزه مشتقه/ اوراق/ سهام/ صندوق/ طلا/ کارگزاری

رزومه کارشناس