پرش لینک ها

امیرعلی عباس زاده

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای امیرعلی عباس‌زاده

کارشناس تخصصی حوزه مشتقه/استارتاپ/ اوراق/رمزارز/سبدگردانی/سهام/صندوق/طلا

رزومه کارشناس