پرش لینک ها

احسان خاتونی داریان

اینوستام | جامع‌ترین اپلیکیشن مشاوره سرمایه‌گذاری

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

این یک متن تست است و به زودی به جای آن، با اطلاعات اصلی تکمیل می‌گردد.

معرفی

جناب آقای احسان خاتونی داریانی

کارشناس تخصصی حوزه سهام/ کارگزاری

رزومه کارشناس