پرش لینک ها

پول هوشمند چیست؟

در این مقاله به بررسی پول هوشمند، چگونگی ورود و خروج آن، تشخیص ورود و خروج نقدینگی و … می‌پردازیم.

ورود و خروج پول هوشمند چیست و چطور تعیین می‌شود؟

یکی از روش‌های دانش تابلو خوانی به منظور پیش‌بینی تغییر یک سهم، شناسایی ورود و خروج پول هوشمند است. این روش برای جلوگیری از ضرر و همچنین کسب سود در بازار سرمایه، بسیار مهم و مؤثر است.

پول هوشمند چیست؟

پول قدرتی است که در اختیار سرمایه‌گذاران بزرگ قرار دارد که پیش از آگاهی دیگران، جهت حرکت در این مسیر، سرمایه‌ها را ایجاد یا شناسایی کنند. دارندگان این پول می‌توانند جریانی جدید را در بازارهای مالی بسازند و تا حد زیادی روند قیمت‌ها را تغییر دهد.

 

چگونگی ورود و خروج نقدینگی به بازار بورس

 1. خرید و جمع‌آوری
 2. افزایش قیمت
 3. کاهش قیمت
 4. توزیع و فروش

گام‌های اصلی برای تشخیص ورود و خروج نقدینگی

گام‌های اصلی تشخیص ورود و خروج نقدینگی:

 • بررسی وضعیت تکنیکالی سهم
 • قدرت معاملاتی سهم
 • رفتار معاملاتی سهم

چگونگی تشخیص پول هوشمند و بد یا خوب بودن آن

4 گام ساده برای تشخیص پول هوشمند در بورس:

 1. مقایسه حجم معاملات با حجم میانگین در تابلوی سهم، در صورتی که حجم معامله 2 برابر یا بیش‌تر باشد، به سراغ گام بعدی بروید.
 2. بررسی حجم خرید حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و تعداد آن‌ها، در صورتی که این اطلاعات را در تابلو مشاهده نمی‌کنید، به سراغ سربرگ حقیقی/حقوقی بروید.
 3. سرانه خرید حقیقی‌ها برای سهم را با تقسیم حجم خرید حقیقی‌ها بر تعداد آن‌ها به دست آورید.
 4. تقسیم سرانه فروش بر سرانه خرید، در صورتی که عدد به دست آمده از یک بزرگ‌تر باشد، وارد سهم شده است. همچنین در صورتی که عدد از یک کوچک‌تر باشد، با خروج پول از سهم مواجه هستید.

کلام آخر

در این مقاله به معرفی پول هوشمند، چگونگی ورود و خروج، تشخیص ورود و خروج و خوب یا بد بودن آن پرداختیم. در آخرین کلام لازم است یادآور شویم که حجم معاملات و ارزش سهم در ورود یا خروج نقدینگی نکته بسیار مهمی است.

ورود و خروج پول هوشمند چیست و چطور تعیین می‌شود؟

یکی از روش‌های دانش تابلو خوانی به منظور پیش‌بینی تغییر یک سهم، شناسایی ورود و خروج پول هوشمند است. این روش برای جلوگیری از ضرر، پیش بینی روند و کسب سود در بازار سرمایه، بسیار مهم و مؤثر است.

پول هوشمند چیست؟

پول قدرتی است که در اختیار سرمایه‌گذاران بزرگ قرار دارد که پیش از آگاهی دیگران، جهت حرکت در این مسیر، سرمایه‌ها را ایجاد یا شناسایی کنند. دارندگان این پول می‌توانند جریانی جدید را در بازارهای مالی بسازند و تا حد زیادی روند قیمت‌ها را تغییر دهد.

چگونگی ورود و خروج نقدینگی به بازار بورس

 1. خرید و جمع‌آوری
 2. افزایش قیمت
 3. کاهش قیمت
 4. توزیع و فروش

گام‌های اصلی برای تشخیص ورود و خروج نقدینگی

گام‌های اصلی تشخیص ورود و خروج نقدینگی:

 • بررسی وضعیت تکنیکالی سهم
 • قدرت معاملاتی سهم
 • رفتار معاملاتی سهم

چگونگی تشخیص پول هوشمند و بد یا خوب بودن آن

۴ گام ساده برای تشخیص پول هوشمند در بورس:

 1. مقایسه حجم معاملات با حجم میانگین در تابلوی سهم، در صورتی که حجم معامله ۲ برابر یا بیش‌تر باشد، به سراغ گام بعدی بروید.
 2. بررسی حجم خرید حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و تعداد آن‌ها، در صورتی که این اطلاعات را در تابلو مشاهده نمی‌کنید، به سراغ سربرگ حقیقی/حقوقی بروید.
 3. سرانه خرید حقیقی‌ها برای سهم را با تقسیم حجم خرید حقیقی‌ها بر تعداد آن‌ها به دست آورید.
 4. تقسیم سرانه فروش بر سرانه خرید، در صورتی که عدد به دست آمده از یک بزرگ‌تر باشد، وارد سهم شده است. همچنین در صورتی که عدد از یک کوچک‌تر باشد، با خروج پول از سهم مواجه هستید.

کلام آخر

در این مقاله به معرفی پول هوشمند، چگونگی ورود و خروج، تشخیص ورود و خروج و خوب یا بد بودن آن پرداختیم. در آخرین کلام لازم است یادآور شویم که پول هوشمند عمدتا بر روی سهام هایی با حجم بازار کوچک تاثیر میگذارد و حجم معاملات و ارزش سهم در ورود یا خروج نقدینگی نکته بسیار مهمی است.

پیام بگذارید